Connect with us

Infra

Groot onderhoud aan wegen en vaarwegen

Published

on

De werkzaamheden zijn nodig, omdat onze infrastructuur slijt door steeds meer en zwaarder verkeer op de weg en het water. Ook is een deel al flink op leeftijd. Veel wegen, bruggen, sluizen, stuwen, tunnels en viaducten zijn namelijk gebouwd in de jaren 50 en 60.

Klaar voor de toekomst

We maken onze bruggen en viaducten sterker zodat er meer verkeer en zwaardere vrachtwagens overheen kunnen. Ook zorgen we ervoor dat onze infrastructuur beter tegen het veranderende klimaat (hitte, droogte, heftige regenbuien) kan. Dit doen we bijvoorbeeld door bermen zo aan te leggen dat ze meer water kunnen opvangen. Zo voorkomen we dat in extreme situaties zoals hevige regen sommige snelwegen en tunnels onder water komen te staan.. Zo maken we onze infrastructuur klaar voor de toekomst.

Werk spreiden over jaren

Het werk aan bruggen, sluizen, tunnels en viaducten geeft veel verkeershinder. Als we in 1 regio alles tegelijk aanpakken, wordt die regio onbereikbaar. Dat willen we niet. Daarom, en ook vanwege de krappe arbeidsmarkt en beperkt budget, spreiden we het werk over vele jaren.

Veiligheid voorop

Omdat we niet alles tegelijk kunnen aanpakken, moeten sommige bruggen, tunnels, sluizen of viaducten langer op hun opknapbeurt wachten. Dit betekent dat de kans op storingen toe neemt en dat we soms tijdelijke maatregelen moeten nemen. Denk aan het tijdelijk verlagen van de snelheid, geen vrachtverkeer toelaten of een rijbaan afsluiten voor een spoedreparatie. Veiligheid staat altijd voorop.

Hinder beperken

Het vele werk aan onze wegen en vaarwegen geeft verkeershinder. Dit is helaas niet te voorkomen. We proberen de hinder zo veel mogelijk te beperken. We stemmen bijvoorbeeld werkzaamheden en omleidingsroutes af met andere infrabeheerders, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en ProRail.

Ook plannen we het werk zo lang mogelijk van tevoren in. Zo kunnen we werkzaamheden combineren en er op tijd over communiceren. Als het kan, voeren we het werk op rustige momenten uit, zoals in het weekend, ‘s nachts of tijdens vakanties. Verder geven we tips over mogelijke alternatieven, zoals reizen met de fiets, het openbaar vervoer, thuiswerken of buiten de spits reizen.

Waar werken we aan in uw regio?
Klik op uw regio om te zien waar er bij u aan de infrastructuur gewerkt wordt.

Pagina Samen werken aan een bereikbaar Midden-Nederland

Pagina Samen werken aan een bereikbaar Midden-Nederland

Pagina Samen werken aan een bereikbaar Midden-Nederland

Pagina Samen werken aan een bereikbaar Midden-Nederland

Pagina Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland

Pagina Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland

Pagina Samen werken aan een bereikbaar Noord-Nederland

Pagina Samen werken aan een bereikbaar Oost-Nederland

Pagina Samen werken aan een bereikbaar Zeeland

Pagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

Pagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

Pagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Nederland

Video groot onderhoud

Duurzame en slimme infrastructuur

Het werk aan onze wegen, bruggen, sluizen, tunnels en viaducten is nodig om ze ook in de toekomst te kunnen blijven gebruiken. Bij de werkzaamheden passen we waar mogelijk innovatieve en duurzame technieken toe.

Continue Reading