Connect with us

Bussiness

Bechtle software business is belangrijkste groeimotor

Published

on

“We zijn ons financiële jaar solide begonnen en zien tekenen van een toenemend groeimomentum in de komende kwartalen”, aldus Thomas Olemotz (foto), CEO van Bechtle AG. “Vooral in Duitsland heeft de vertraagde vrijgave van de begroting geleid tot uitstel van overheidsbevelen. Dit zou echter in de loop van het jaar duidelijk moeten worden. Bovendien is er nog steeds een merkbare terughoudendheid om te investeren, vooral bij onze middelgrote klanten, die we dankzij onze brede internationale aanwezigheid gedeeltelijk hebben kunnen compenseren.” Terwijl Bechtle internationaal met 14,3% kon groeien, daalde het omzetvolume in Duitsland met 4,1%.

Groeigebieden voor de toekomst

De softwareactiviteiten lieten in het eerste kwartaal een bijzonder sterke groei zien. Deze ontwikkeling werd vooral gedreven door grotere softwareprojecten in januari. Het momentum nam in de loop van het kwartaal af. Strategisch gezien richt Bechtle zich op de uitbreiding van multi-cloud- en beheerde clouddiensten, evenals op cyberbeveiliging en kunstmatige intelligentie. “Digitale transformatie is voor ons een sterke zakelijke drijfveer – zowel in de publieke sector als in de industrie. Met ons oplossingenportfolio zien we onszelf hier in een uitstekende positie”, zegt Thomas Olemotz.

Aangename winstontwikkeling

Met een stijging van 4,2% legde de brutowinst de basis voor de mooie winstgroei. Met name de ontwikkeling van de materiaalkosten had een positieve impact vanwege het hoge aandeel software. Daarmee zijn de stijgingen van de personeelskosten en de afschrijvingen ruimschoots gecompenseerd. Naast een stijging van 2,8 % in EBT werd ook de marge uitgebreid.

Gematigde stijging van het aantal medewerkers

Het aantal werknemers op ruim 120 locaties in heel Europa is per 31 maart 2024 met 921 personen of 6,4% gestegen. Bijna 60 % van de nieuwe collega’s kwam via acquisities naar Bechtle. Zonder acquisities zou de stijging van het aantal medewerkers slechts 2,6% zijn geweest. Het tamelijk voorzichtige tempo van de uitbreiding van het personeelsbestand blijft een uiting van voorzichtigheid bij ondernemers in het licht van de uitdagende economische omstandigheden.

Operationele cashflow met aangename ontwikkeling

De operationele cashflow in het eerste kwartaal van 2024 bedroeg € 45,3 miljoen (vorig jaar: – € 20,2 miljoen) en verbeterde daarmee met € 65,6 miljoen. De daling van de handelsvorderingen bleef op een zeer hoog niveau. Daarnaast had de lagere kasuitstroom voor voorraden en handelsschulden een positief effect in de verslagperiode. Ook de vrije kasstroom liet een forse stijging zien van € 27,1 miljoen (vorig jaar: €-91,1 miljoen).

Raad van Bestuur bevestigt prognose en positieve vooruitzichten

De Raad van Bestuur blijft de vooruitzichten voor de bedrijfsontwikkeling van Bechtle AG in het lopende jaar als positief beschouwen . Digitale transformatie in het algemeen en een verscheidenheid aan technologische onderwerpen zoals beveiliging of de ontwikkeling en uitbreiding van multicloud zijn belangrijke drijfveren in de IT-markt. Ook de vraag naar hardware zou in de tweede helft van het jaar weer moeten stijgen, niet in de laatste plaats als gevolg van de komende technologische vooruitgang. Naast de steeds urgentere noodzaak om verouderde infrastructuur te vervangen, zal het stopzetten van de ondersteuning voor Windows 10 waarschijnlijk ook de vraag stimuleren. Over het geheel genomen verwacht de Raad van Bestuur, ondanks de uitdagende algemene omstandigheden, opnieuw dat de bedrijfsontwikkeling in 2024 onevenredig positief zal zijn in vergelijking met de totale markt. Het bedrijfsvolume, de omzet en de winst zullen naar verwachting aanzienlijk stijgen, en de EBT-marge zal naar verwachting ongeveer op hetzelfde niveau liggen als vorig jaar. “Het eerste kwartaal was een goed begin, maar vergeleken met onze verwachtingen is het nog geen benchmark voor het jaar als geheel. In de loop van het jaar willen en kunnen we het tempo opvoeren. De tweede helft van het jaar is cruciaal voor ons succes”, aldus Thomas Olemotz.

Continue Reading