Connect with us

NBA

Sanctiewetgeving voor accountantsdiensten aan Rusland verzwaard

Published

on


Nieuws


Leestijd van ongeveer 1 minuut

De sanctiewetgeving voor het verlenen van accountantsdiensten aan in Rusland gevestigde organisaties wordt per 20 juni 2024 verzwaard. Accountants mogen nu ook niet meer werken voor Russische dochterbedrijven van Nederlandse ondernemingen. Daarom publiceert de NBA een update van Alert 45.

Al sinds juni 2022 geldt een algeheel verbod op het verlenen van accountancydiensten aan in Rusland gevestigde organisaties. Een uitzondering bestond echter nog voor accountants die diensten leverden aan Russische organisaties die in handen waren van een eigenaar in de EU. Door verdere aanscherpingen van het sanctiebeleid vervalt deze uitzonderingspositie per 20 juni 2024.

De NBA heeft daarom NBA Alert 45, die betrekking heeft op de sancties, aangepast. Daarbij zijn ook teksten uit de publicatie verwijderd die inmiddels niet meer relevant zijn. Het gaat om paragrafen die betrekking hadden op verslaggevings- en controleaspecten voor het jaar waarin de sancties werden ingevoerd, zoals over mogelijke continuïteitsrisico’s.

Door de aanpassing blijft de Alert beter gericht op de specifieke aspecten van de (door de EU) opgelegde sancties als gevolg van de Oekraïne-oorlog, aldus de NBA.

NBA Alert 45: ‘Gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de sanctiewetgeving voor accountants’

Continue Reading