Connect with us

Jobs

Nederlands startup’s groeit langzamer als gevolg van langere investeringscycli: State of Dutch Tech 2024 rapport | Silicon Canals

Published

on

De Nederlandse technologie-industrie is een broeinest van innovatie en groei geweest. De recente vertraging van de vooruitgang in de sector vormt echter een verrassend contrast met de vroegere glorie ervan. 

Het jaarlijkse State of Dutch Tech rapport van Techsprong blijkt dat “de groei van de Nederlandse techsector het afgelopen jaar is gestagneerd.” 

Nederlands startups groeien in een langzamer tempo als gevolg van langere investeringscycli vergeleken met Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 

Laten we eens kijken naar de belangrijkste conclusies uit het rapport:

1

Daling van de durfkapitaalinvesteringen

Volgens het rapport zijn de durfkapitaalinvesteringen in Nederland in 25 met 2023% gedaald, vergeleken met 37% wereldwijd en 36% in Europa. 

Gedeeltelijk resulteerden inflatie, hoge rentetarieven en geopolitieke onzekerheid in bredere economische onzekerheid, wat uitdagende omstandigheden creëerde voor technologiebedrijven.

– A message from our partner –

Bovendien zegt het rapport dat Nederlandse technologiebedrijven doorgaans een jaar achterlopen op het Europese gemiddelde en twee jaar op het Amerikaanse gemiddelde als het gaat om het bereiken van de volgende financieringsronde.

22

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen blijft een urgent probleem

In heel Europa bestaat er een loonkloof tussen mannen en vrouwen van 25% (ongecorrigeerd, mediaan). In Nederland is dit verschil iets kleiner en bedraagt ​​volgens het rapport 22%. 

Bij het onderzoeken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en de vertegenwoordiging van vrouwen in de technische en commerciële banenfamilies ligt Nederland iets voor op het Europese gemiddelde als het gaat om het verkleinen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

55

Toename acquisities, geen beursintroducties

Het rapport stelt dat er in 2023 sprake was van een toename van het aantal overnames en geen beursintroducties. 66% van de Nederlanders startups en scaleups werden tussen 2019 en 2023 overgenomen door niet-Nederlandse bedrijven of PE-fondsen, met als grootste acquisities in 2023 PayU € 550 miljoen en SynAffix € 100 miljoen.

De beursintroducties van de Nederlandse technologiesector bereikten hun hoogtepunt in 2021, toen zeven bedrijven naar de beurs gingen, tegen slechts drie het jaar daarvoor, maar de afgelopen twee jaar was er sprake van een beursdroogte.

33

Meer kapitaal in de gezondheidszorg- en halfgeleidersectoren

Gecombineerd zijn investeringen in gezondheid, voedsel en fintech sectoren vertegenwoordigden in 1 ongeveer € 2023 miljard, wat neerkomt op meer dan 50% van de totale Nederlandse durfkapitaalinvesteringen.

In de gezondheidszorg is de grootste toename van de investeringen sinds 2019 te zien, aldus het rapport. 

Deze verschuiving werd veroorzaakt door stijgingen van de investeringen in medische apparatuur, die met 141% groeiden, en farmaceutische producten met een groei van 148%. rise. 

Nederland heeft een hoger investeringsaandeel aangetrokken dan het Europese gemiddelde in de voedingssector (13% versus 6%), de gezondheidssector (29% versus 13%) en de halfgeleiderindustrie (11% versus 2%).

44

Geen eenhoorns in Nederland

De wereld bevindt zich in een eenhoornwinter, met slechts 99 geborenen in 2023, aldus het rapport. 

Vooral Europa wordt getroffen, met slechts 16 nieuwe miljardenbedrijven. Het vertegenwoordigt een scherpe daling ten opzichte van de 126 gecreëerd in 2021. De helft van de nieuwe eenhoorns ontstond in 2023 in Noord-Amerika.

Nederland is home Van de 30 bedrijven die de eenhoornstatus hebben bereikt, worden van deze 6 momenteel minder dan 1 miljard dollar gewaardeerd. 

In 2023 zijn er in Nederland geen nieuwe eenhoorns ontstaan, zo blijkt uit het rapport. 

66

Nederlandse technologiebedrijven financieren

Volgens het rapport slaagt ongeveer 70% van de Nederlandse technologiebedrijven er niet in om meer geld op te halen dan alleen de initiële investeringen. 

In Nederland heeft slechts 1.3% van de bedrijven groeikapitaal aangetrokken (€100 miljoen+ investeringen), vergeleken met 2.8% in de Duitse technologiesector. ecosystem.

Nederlands startupHet land maakt een langdurig traject door naar financiering in een laat stadium, waarbij het ongeveer zes jaar duurt om Serie B te bereiken, het langzaamste groeipercentage onder de toplanden wat betreft risicokapitaalinvesteringen in Europa.

Nederlandse technologiebedrijven blijven doorgaans één jaar achter op het Europese gemiddelde, en twee jaar achter op het Amerikaanse gemiddelde als het gaat om het bereiken van de volgende financieringsronde.

Groei financieren

Investeringen: Ondanks dat de Nederlandse technologiesector nog steeds een van de best presterende in Europa is, zijn de investeringen het afgelopen jaar met 25% gedaald. 

De schaarste aan megarondes is de belangrijkste factor in de dalende Nederlandse investeringen in 2023.

In de eerste drie kwartalen van 2023 was Nederland getuige van een volledige afwezigheid van investeringsrondes van meer dan € 100 miljoen.

Tijdens het vierde kwartaal verbeterde de situatie toen VectorY Therapeutics een substantiële ronde binnenhaalde (€4 miljoen).

77

VC-investeringen: Nederland heeft tussen 48 en 2023 een groei van 2019% van de durfkapitaalinvesteringen gekend, wat boven het Europese gemiddelde van 33% ligt. Zweden loopt echter voorop in Europa, met een indrukwekkende groei van 71% vergeleken met de periode vóór de pandemie.

14% van de Nederlandse technologiebedrijven is mede opgericht door vrouwen, en 9.2% van de durfkapitaalinvesteringen is door deze bedrijven opgehaald teamDe afgelopen vijf jaar is er sprake van een ondervertegenwoordiging van investeringen in door vrouwen geleide technologiebedrijven

Nederlandse investeerders: In 2023 namen Nederlandse investeerders deel aan 834 investeringsrondes, waarvan 330 rondes in bedrijven met het hoofdkantoor in Nederland.

Buiten Nederland nemen Nederlandse investeerders vooral deel aan rondes samen met buitenlandse investeerders, 75% van de 504 rondes buiten Nederland waren co-investeringen met buitenlandse investeerders.

Diepe technologie ecosystem

88

In Nederland ging bijna de helft van de investeringen (48%) het afgelopen jaar naar de deep tech sector. De sector heeft daarmee 15% meer opgehaald dan in 2022. Er is flink geïnvesteerd in bedrijven afkomstig van universiteiten, wat de potentiële waarde van de Nederlandse academische wereld aantoont.

De Nederlandse AI-investeringen blijven achter bij de koplopers van Europa, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. 

In Nederland zijn sinds 2,500 ruim 1990 bedrijven gestart door onderzoekers en studenten. Ruim 1,200 zijn verlopen via de Knowledge Transfer Offices (KTO’s) van 1 van de 22 toonaangevende onderzoeksinstituten. 

Van deze 1,200 bedrijven hebben ruim 500 een IE-licentieovereenkomst met een universiteit. De 1,300 bedrijven die geen KTO hebben doorlopen, zijn voornamelijk studenten startups, vaak ondersteund door incubators en accelerators.

Nederlandse onderzoeksinstituten richten zich op de gezondheidszorg, de farmaceutische en biotechnologische industrie en vertegenwoordigen in 64 2023% van de momenteel actieve op onderzoek gebaseerde ondernemingen, aldus het rapport. 

Het rapport zegt ook dat bedrijven in de biowetenschappen en biotechnologie het grootste deel van de financiering ontvangen, goed voor 34% van alle investeringen die tussen 2019 en 2023 naar op onderzoek gebaseerde ondernemingen gaan.

9 19 1

Talentdynamiek

In heel Europa werd tussen 2022 en 2023 een vertraging van het aanwervingspercentage waargenomen, met een daling van 17%. Nederland volgde een vergelijkbare trend, waarbij het personeelspercentage iets minder daalde, namelijk met 13%. 

In Nederland daalde het personeelsbestand onder technologiebedrijven naar 14%, met een daling van 14% in het aantal aangenomen medewerkers voor commerciële functies, vergeleken met een daling van 27% in engineering en een daling van 16% in het aantal mensen dat producten in dienst nam.

Ondanks de vertraging bij het aannemen van personeel wordt het tekort aan talent nog steeds gezien als een van de drie grootste risico’s voor de groei, aldus het rapport. 

Het hoogste aantal is echter jobs in de technologiesector zijn binnen scaleups, goed voor bijna 42% van alle werkgelegenheid in de technologiesector, met 62.7k jobs in slechts 780 bedrijven.

Daarbuiten is het aandeel STEM-gediplomeerden in Nederland lager dan in de ons omringende landen, maar is het gestaag toegenomen van 16.6% in 2017 naar 19.3% in 2021.

Regionale analyse

Het rapport citeert dat Nederland zich richt op het opbouwen van een landelijke ecosystem via publieke initiatieven die verbindingen tussen sleutel aandrijven startup hubs. 

Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant vertegenwoordigen de grootste clusters van startups en scaleups, dat 85% van de totale Nederlandse durfkapitaalinvesteringen aantrekt.  

Opvallend is dat Noord-Holland dat wel is home tot 63k startup jobs, wat de omvang en het primaat bij het aantrekken van risicokapitaalinvesteringen weerspiegelt.

Groningen: Er is een sterke focus op life sciences in de regio, een sector waarin EV Biotech in 4.5 €2023 miljoen ophaalde. Deze sector wordt ondersteund door initiatieven onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), in de nabijheid waarvan Campus Groningen heeft de Healthy Ageing Campus gecreëerd.

Friesland: In deze regio zijn durfkapitaalinvesteringen in enterprise software, fintech en het transport is in 2023 toegenomen, na een jaar van lage investeringen in 2022, aldus het rapport. 

Deze regio kent drie actieve steunorganisaties: BD Fryslân, Founded in Fryslân, en Be Start, die werken aan de groei van het lokale ecosystem. Ongeveer een derde van de Nederlandse export van watertechnologie wordt gerealiseerd door bedrijven in Noord-Nederland, waarvan het merendeel in Fryslân gevestigd is.

Noord Holland: Een populaire oprichtingslocatie, startups en scaleupDe investeringen in deze regio haalden ongeveer 50% van de totale durfkapitaalinvesteringen voor 2023 op en vertegenwoordigden 41% van de startup jobs opgenomen in Nederland.

In 2023 was 24% van de durfkapitaalinvesteringen afkomstig uit de VS, terwijl de binnenlandse investeringen 39% bedroegen.

Fintech, gezondheid en enterprise software waren in 2023 de topsectoren en vertegenwoordigden 40% van de totale investeringen in de regio.

Zuid Holland: Zuid-Holland is een knooppunt voor impactgerichtheid startupS. Verschillende impact SDGs komen aan bod, met een sterke positie op het gebied van de energietransitie (SDG7), circulariteit (SDG12), welzijn (SDG3) en digitalisering (SDG9). 15% van startups zijn deeptech en 57% VC in deeptech. 

In 2023 werd +4500% risicokapitaal opgehaald in de halfgeleidersector (€121 miljoen), die de kerntechnologiesector vormt. 

Noord-Brabantt: De regio levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse deeptech ecosystem als de oprichtingslocatie van wereldwijd toonaangevende bedrijven, zoals ASML, NXP, VDL en Philips. 

Het staat op de derde plaats qua kapitaalactiviteit en aantal startupS. In 47 was 2023% van de durfkapitaal afkomstig van Nederlandse investeerders, tegenover 68% in 2022. Er werd € 179.8 miljoen opgehaald voor deeptech (52% van de totale financiering in 2023 in de regio).

GelderlandDe startupDe landen in deze regio die werken aan SDG 3: Goede Gezondheid en Welzijn en SDG 7: Betaalbare en Schone Energie beschikken over grote talentenpools van toonaangevende onderwijsinstellingen zoals Wageningen University & Research Centre en de Radboud Universiteit Nijmegen. Er is een sterk kenniscluster op het gebied van voeding en gezondheid met instanties als NIZO, One Planet, TNO, Topinstituut Food & Nutrition en het RIVM.

Conclusie

Volgens het rapport is Nederland goed gepositioneerd om een ​​technologieleider te zijn. Er moeten echter enkele belangrijke uitdagingen worden aangepakt, zoals:

  • Vergroot het beschikbare kapitaal en stimuleer internationale investeringssamenwerking.
  • Maak van Nederland een toonaangevend deeptechland.
  • Los het dringende tekort aan talent op.
  • Verwacht excellentie in nationale coördinatie en samenwerking
Continue Reading