Connect with us

Sports

FNRS uit zorgen over afname paardensport door verhoging btw

Published

on

In het recent gepubliceerde hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen wordt een btw-verhoging voor culturele goederen en diensten aangekondigd. In een brief van de minister van Financiën wordt bevestigd dat, naast toegang tot sportwedstrijden, hier ook sportbeoefening onder valt. De voorgenomen btw-verhoging van 9% naar 21% betekent dat de prijzen van (toegangs)kaartjes en abonnementen voor sport bij ondernemende sportaanbieders, zoals sportscholen en maneges, zullen stijgen. Hierdoor wordt een lastenverzwaring van 200 tot 260 miljoen euro voor sportend Nederland verwacht. Een zorgelijke ontwikkeling voor de gezondheid en het welzijn van alle Nederlanders.

Grote invloed op hippische sector

Bijna de helft van sportend Nederland sport bij een ondernemende sportaanbieder. De voorgenomen btw-verhoging raakt alle sporters in hun portemonnee, dus ook de paardensporter. In de paardensport gaat het naar schatting om 200.000 ruiters die met regelmaat rijden bij ondernemingen zoals maneges, pension- en instructie- en trainingsstallen. Verenigingssport blijft uitgezonderd van heffing van btw, maar de geplande belastingverhoging op kansspelen is ook ingrijpend voor topsport en lokale verenigingen. Zij worden namelijk, direct of indirect, deels of geheel gefinancierd vanuit loterijgelden. Dit zet de financiering van de paardensport nog verder onder druk.

De voorgenomen maatregelen hebben dus invloed op de totale sector, omdat er op termijn minder aanwas van ruiters zal zijn door vermindering van startende ruiters en de te verwachten uitstroom als gevolg van deze kostenverhogende overheidsmaatregelen. Deze maatregelen komen ook nog bovenop de eerder aangekondigde btw-verhogingen op voer, stro, opfok, africhting en fokkerij die al begin 2025 ingaan én de maatregel van het afschaffen van het kwarttarief op twee-paards vrachtwagens of vrachtwagens voor particulier gebruik vanaf 2026.

Btw-verhoging in strijd met ambitie sport en bewegen

Sportondernemers, verenigd in het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), vrezen dat de btw-verhoging zal leiden tot verdere verminderde fysieke en mentale gezondheid, beweegarmoede en verhoogde ziektekosten. FNRS en KNHS, roepen samen met POS, NOC*NSF en de aangesloten partijen, de coalitiepartners op om sportbeoefening voor alle Nederlanders toegankelijk en betaalbaar te houden door de btw niet te verhogen, maar sportbeoefening juist te stimuleren. De btw-verhoging op sportbeoefening staat namelijk lijnrecht tegenover de ambitie van de coalitiepartijen, om juist sport en bewegen meer in te zetten als preventief middel tegen stijgende zorgkosten.   

Minder sportparticipatie door hogere lasten 

De overheid heeft in 2023 in kaart gebracht wat de impact is van het afschaffen van het verlaagd btw-tarief op sportbeoefening. Hieruit blijkt dat bij een btw-verhoging de volgende effecten worden verwacht:   

  • Een lastenverzwaring voor sporters in Nederland van 200-260 miljoen euro.  
  • Sportparticipatie zal afnemen met 500.000 – 650.000 mensen. Zij sporten minder of niet (meer). Er zal ook sprake zijn van minder instromers omdat ze zich laten afschrikken door hoge kosten.  
  • De afname van sportparticipatie zal nog groter zijn onder kwetsbare doelgroepen met een  kleine beurs.  
  • De sportsector krijgt, naar schatting, te maken met een omzetverlies van 110-155 miljoen euro. Het aanbod sportfaciliteiten in Nederland zal waarschijnlijk afnemen doordat ondernemers het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

Verhoog de btw op (paarden)sport niet! 

Sport en bewegen zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, ongeacht hun financiële situatie, zodat een gezonde en actieve leefstijl voor iedereen mogelijk is. Als we niet serieus investeren in de gezondheid van de Nederlandse bevolking, dan ondermijnen we het fundament waarop onze samenleving is gebouwd. POS roept de coalitiepartners op om de btw-verhoging niet toe te passen op sportparticipatie en de inspanningen om sport en bewegen in te zetten als middel tegen stijgende zorgkosten in de aankomende regeerperiode te intensiveren. 

Brandbrief naar formateur

Een gezamenlijke brandbrief is namens de ondernemende sportsector verstuurd aan informateur Richard van Zwol. Deze brief wordt breed verspreid onder politieke contacten om de urgentie en de desastreuse gevolgen van deze maatregel duidelijk te maken. Deze brief is ondertekend door het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), NOC*NSF, Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS), Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSN) en de Beweegalliantie. 

Download en bekijk de verzonden brandbrief

bron: FNRS.

Continue Reading