Connect with us

Horoscope

Israël en de Palestijnse Bezette Gebieden

Published

on

Zorg ervoor dat de EU en de lidstaten die hulp bieden humanitaire hulp blijven bieden aan de bezette Palestijnse Gebieden.

Ze moeten zorgen voor een adequate reactie in het licht van de huidige aanvallen. Dit is vooral belangrijk nu de Israëlische minister van Defensie een volledig beleg van Gaza heeft aangekondigd. Gaza kampt al 16 jaar met de verwoestende gevolgen van de illegale blokkade door Israël. De EU moet zich onthouden van elke actie die, zelfs indirect, Israëls blokkade van Gaza en de daaruit voortvloeiende schendingen tegen burgers, waaronder collectieve bestraffing, zou legitimeren.

Alle partijen moeten de regels van het internationaal humanitair recht naleven.

Daaronder vallen het verbod op directe aanvallen op burgers en burgerobjecten, willekeurige en disproportionele aanvallen, collectieve straffen, gijzeling en ontvoering van burgers, die volgens het internationaal recht misdrijven kunnen vormen. Ontvoerde burgers moeten onmiddellijk worden vrijgelaten en de praktijk van gijzeling moet worden gestopt. Alle gevangenen moeten humaan behandeld worden, in overeenstemming met het internationaal recht, en medische zorg krijgen.

De staat Israël moet ervoor zorgen dat alle inwoners van Gaza kunnen beschikken over voedsel, medische voorraden, humanitaire hulp en elektriciteit.

Het is van vitaal belang dat de EU-leiders de Israëlische leiders duidelijk maken dat collectieve bestraffing een oorlogsmisdrijf is. Israël moet zorgen voor humanitaire corridors om het leveren van humanitaire hulp aan Gaza te vergemakkelijken. Ook moet er een veilige doorgang komen voor gewonden die het gewapende conflict willen ontvluchten.

Steun het werk van het Internationaal Strafhof (ICC) onvoorwaardelijk.

In 2021 opende het ICC een onderzoek naar de situatie in de staat Palestina. Het mandaat van het ICC omvat misdrijven die volgens het internationaal recht zijn begaan door alle partijen in de huidige gevechten. De EU-lidstaten moeten de staat Israël als bezettingsmacht oproepen om samen te werken met het ICC en zijn werk te vergemakkelijken, onder meer door toegang te verlenen tot de Palestijnse Bezette Gebieden en Israël om onderzoek te doen naar misdaden die door alle partijen in het conflict zijn gepleegd. De EU-lidstaten moeten er ook voor zorgen dat het ICC over de nodige middelen beschikt om zijn onderzoeken volledig uit te voeren.

Lever geen wapens aan een partij in het conflict aangezien er ernstige schendingen worden begaan die neerkomen op misdrijven volgens het internationaal recht.

EU-lidstaten moeten afzien van het leveren van wapens aan Israël of uitrusting die gebruikt kan worden om misdrijven volgens het internationaal humanitair recht te begaan. De EU-lidstaten moeten ook staten die wapens leveren aan Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) oproepen zich daarvan te onthouden.

Continue Reading