Connect with us

Horoscope

Twee op de drie Nederlanders willen strengere regels voor AI

Published

on

Dit blijkt uit onderzoek van Salesforce naar het sentiment ten aanzien van kunstmatige intelligentie waarvan de resultaten zijn gedeeld tijdens Salesforce World Tour Amsterdam. Het onderzoek, uitgevoerd door PanelWizard, is gehouden in Nederland, België en Zweden onder bijna 1.100 respondenten in elk land.Ten opzichte van vorig jaar, toen hetzelfde onderzoek in Nederland is uitgevoerd, staan Nederlanders iets positiever tegenover de ontwikkelingen rond AI. Waar vorig jaar 24% (zeer) positief was over AI, is dit nu 27%. In België en Zweden is dit veel hoger, namelijk 37% en 38%. Ook zijn Nederlanders veel minder op de hoogte van de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie dan in de andere landen. Waar slechts 12% van de Nederlandse respondenten hun kennis hieromtrent een cijfer 8 of hoger geeft, ligt dit percentage in België (19%) en Zweden (30%) veel hoger. Bovendien stagneert de kennis van Nederlanders over de ontwikkelingen rond AI; in 2023 gaven ongeveer evenveel respondenten aan goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen.

Vertrouwen in AI nog altijd beperkt

Bijna de helft (45%) van de Nederlandse respondenten vertrouwt AI niet of helemaal niet, vergelijkbaar met Zweden (47%) en België (44%). Er zijn echter grote verschillen tussen de landen als we kijken naar wat hen zou helpen om meer vertrouwen te krijgen in kunstmatige intelligentie. Waar Nederlanders vooral willen dat er verplichte vermelding wordt gemaakt dat AI wordt gebruikt (50%), nauw gevolgd door strengere regelgeving vanuit de overheid (46%) en menselijke controle op de uitkomsten (43%), staat bij België strengere regelgeving vanuit de overheid op nummer 1 (42%) en bij Zweden openheid en inzicht in de werking van AI (34%). Net als in 2023 is het verlies van menselijke controle de grootste zorg van Nederlanders rond kunstmatige intelligentie.

“Er bestaat, zeker bij Nederlanders, nog veel onzekerheid over het gebruik van AI en vooral over welke regels er zijn. Het lijkt erop dat het aloude ‘onbekend maakt onbemind’ opgaat voor AI. Mensen zoeken naar houvast en kijken daarvoor in eerste instantie naar de overheid”, aldus Reinier van Leuken, Senior Director of Product Management en AI-expert bij Salesforce. “De overheid is zeker een van de partijen die kan helpen het gebruik van AI te reguleren maar is niet de enige verantwoordelijke. Ook bedrijven, en zelfs consumenten, die AI gebruiken, hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat de juiste data gebruikt worden en er menselijke controle is. Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich zo snel dat we veel betere en snellere controles nodig hebben om ervoor te zorgen dat het goed werkt. De mens moet hierbij aan het stuur blijven.”

Gegevens beschermen

Als het concreet gaat om het beschermen van hun gegevens bij het gebruik van kunstmatige intelligentie, kijken Nederlandse respondenten meer naar de verantwoordelijke bedrijven dan de overheid. De bedrijven die producten op de markt brengen waarin AI wordt gebruikt, zijn volgens de Nederlandse respondenten in eerste plaats verantwoordelijk voor het beschermen van hun gegevens (59%), gevolgd door de overheid (54%) en grotere technologiebedrijven (47%).

Er zijn niet alleen zorgen rond de snelle opmars van AI. Tweederde van de Nederlanders (66%) is van mening dat AI ervoor zorgt dat we efficiënter kunnen werken en er zijn meer mensen die denken dat AI beter problemen op kan lossen dan mensen in plaats van andersom (37% versus 29%). Bovendien geeft 43% aan dat kunstmatige intelligentie een kans is voor de economie. Nederlandse mannen zijn hier meer van overtuigd dan vrouwen; 51% van de mannen ziet AI als een kans voor de economie terwijl maar 36% van de vrouwen deze mening deelt. Over het effect op de arbeidsmarkt zijn Nederlanders minder positief. 52% denkt dat kunstmatige intelligentie niet goed is voor de arbeidsmarkt en bijna 60% denkt dat het ervoor zorgt dat er banen verdwijnen.

“Kunstmatige intelligentie biedt ontelbaar veel mogelijkheden. Gelukkig zien mensen ook de positieve kant van AI. Ik ben ervan overtuigd dat het ons leven op sommige vlakken niet alleen makkelijker kan maken maar ook dat het oplossingen zal bieden voor grote problemen die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Denk aan de ontwikkeling van compleet nieuwe energiebronnen, oplossingen om het klimaatprobleem terug te draaien in plaats van alleen af te remmen en het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Zolang we samen zorgen dat er een sterk raamwerk is met controles, verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij het gebruik van kunstmatige intelligentie, zullen we zien dat AI een positieve impact zal hebben”, aldus Reinier van Leuken.

Continue Reading